Osmaniye Ansiklopedisi’nin Kurulma Nedenleri ve Amaçları

Osmaniye Ansiklopedisi’nin Kurulma Nedenleri ve Amaçları

Kurulma Nedenleri

Osmaniye, Anadolu’nun önemli bir geçit ve kavşağında yer aldığı için tarih içerisinde zengin olduğu kadar fazlaca değişen sınırlara ve idari yapıya sahip olmuştur. Osmanlı‘nın son yıllarında ve Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş yıllarında bir dönem il (vilayet-sancak) merkezi olmasına rağmen bugünkü yerleşimin altında tarihi kent kültürü ve kent ekonomisi ve sosyolojisinin temel unsurları 1996’da tekrar il oluncaya kadar oluşmamıştır. Bu özelliği Osmaniye’yi her bakımdan olduğu gibi ansiklopedik bilgi bakımından Adana İli‘nin gölgesinde, bilginin kayıt altına alınmasını, araştırılmasını (özellikle Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mirasının) eksikli ve geri bırakmıştır.

Bu durum, özellikle Osmaniye’nin tarihi, kültürel (entelektüel) mirası olan değerlerinin kaybolması, gelecek kuşaklara için saklanamaması hatta kayda geçirilemeden yok olması (edilmesi) sonucunu doğurmaktadır.

Daha önemlisi zincirleme olarak bu kaybolmanın önüne geçebilecek en önemli olgu olan yerel ve ulusal bir şehir bilincinin ve İlin tanıtımının tarafsız olarak oluşmasına engel olmuştur.

Amaçları

Ansiklopedilerin en önemli amaçları, bilgiyi kayıt altına alıp saklamak, güncellemek ve iletmektir. İnternet, bu işin yapılmasını kolaylaştırmış ve çeşitlendirmiştir. Osmaniye Ansiklopedisi de bu görevi Osmaniye İli merkezli yapmayı amaçlamaktadır.

Ansiklopedinin bir başka amaçlar dizisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin 81. İli olan Osmaniye’nin tanıtımına katkı yapmak ve her düzey ve çeşit araştırmacıya öğretim, bilim ve araştırma amacıyla nitelikli ve doğru bilgiler oluşturmakta önder bir şablon oluşturmaktır.

Sayfa en son, 26 Mayıs 2021 tarihinde değiştirildi.